1,000 

Máy ép nước mùn dừa  được sử dụng trong giai đoạn tách nước ra khỏi mùn dừa sau khi ngâm xả chát để giảm độ ẩm trước khi đưa qua máy sấy mùn dừa.