Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Máy sấy tầng sôi

Nguyên lý máy sấy tầng sôi là thổi một dòng khí xuyên từ dưới lên qua một lớp các hạt nhỏ. Khi tăng lưu lượng đến giá trị nào đó, các hạt bắt đầu lơ lững trong dòng khí đi lên, tạo ra các bong bóng lớn bên trong lớp hạt và tổn áp qua lớp hạt vẫn không tăng.

Trạng thái này được gọi là trạng thái “fluidised”, nghĩa là chất rắn có thể đối lưu gần như chất lỏng. Vận tốc khí được lựa chọn ở trạng thái có bong bóng, gọi là vận tốc khí bề mặt V. Theo kinh nghiệm V gấp 1,5 đến 2 lần là cho sấy hạt theo nguyên lý tầng sôi.