1,000 

– Thiết kế với kỹ thuật đơn giản;

– Kích thước gọn, thẩm mỹ;

– Vận hành không yêu cầu công nhân lành nghề;

Mã: IC-02TIMB Danh mục: ,