50,000 

Máy đóng gói tự động với hiệu suất làm việc cao và hoàn toàn tự động.
Có thể sản xuất liên tục 75-85 ly/1 phút
Hoạt động dễ dàng và đơn giản, không yêu cầu kỹ thuật cao, công nhân có tay nghệ
Độ bền tuyệt vời, máy hoạt động ổn định.