1,000 

Tốc độ sấy ấn tượng: Máy có khả năng giảm độ ẩm từ 0,8 đến 1% mỗi giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chế biến nhanh chóng và hiệu quả. Điều này không chỉ giúp giảm thời gian sấy mà còn tăng cường năng suất sản xuất, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Danh mục: