1,000 

Máy sấy nông sản 1 tấn khí nóng, Máy sấy đa năng dùng để sấy các sản phẩm chế biến. Bạn có thể chọn một lớp hoặc hai lớp tùy thuộc vào kích thước hạt.