1,000 

  • Model                     : SS-04400CD
  • Móc treo                : 400 cái
  • Nhiệt độ cao nhất : 90 độ C
  • Nguồn điện           : 380v/50Hz