1,000 

Kho rút liệu tự động là một hệ thống tự động hóa việc lưu trữ và rút liệu hàng hóa. Nó giúp giảm thiểu những hạn chế trong việc chứa và rút liệu bằng cách sử dụng các thiết bị tự động và phần mềm điều khiển. Kho rút liệu tự động có thể tự động giữ và rút liệu hàng hóa dựa trên thời gian và nhu cầu sử dụng. Điều này giúp tiết kiệm chi phí nhân công và tăng tốc độ và chính xác của việc lưu trữ và rút liệu.

Mã: KNX-KRL Danh mục: ,