1,000 

Máy sàng mùn cưa có vai trò vô cùng quan trọng trong quy trình sản xuất viên nén mùn cưa. Chức năng chính của thiết bị này là tách và phân loại mùn cưa thành các phân đoạn có kích thước và độ mịn đồng đều, nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm cuối cùng.