1,000 

Hệ thống xử lý bụi được Công ty Kỹ Nghệ Xanh Việt Nam thiết kế dựa trên các yêu cầu thực tế của nhà máy như: lượng bụi, kích thước hạt, nhiệt độ, tính chất lý hóa của bụi.

Mã: NPT-XLB Danh mục: ,