1,000 

Lò đốt sinh khối cấp nhiệt máy sấy thùng quay là một hệ thống tổ hợp giữa lò đốt sinh khối và máy sấy thùng quay.

Lò đốt sinh khối sử dụng chất liệu sinh khối (ví dụ như củi, mía đường, rơm rạ…) để tạo ra nhiệt và sinh khí, sau đó đưa chúng vào máy sấy thùng quay để sấy khô vật liệu (như gỗ, bột giấy, cỏ khô, bã mía…).

Mã: SS-LDCNMS Danh mục: ,