99,000 

  • Máy đóng gói tự động với máy đóng gói chỉ và nhãn
  • Thích hợp cho: đồ lọc như trà, cà phê, thuốc bắc, v.v.
  • Tính năng: có thể tự động hoàn thành các chức năng tạo túi, đo sáng, chiết rót, niêm phong, rạch, đếm, v.v.
  • Đai đóng gói được nâng lên và có thiết bị ghi nhãn ban đầu.
  • Vật liệu đóng gói: mô lọc, sợi bông, nhãn