1,000 

Máy sấy lạp xưởng 100 móc treo đối lưu chiều gió là hệ thống sấy khô lạp xưởng hiệu quả, qua nghiên cứu quy trình phơi khô lpaj xưởng truyền thống, nhận thấy rằng với phương pháp này gặp rất nhiều rủi ro và tốn khoảng lớn thời gian.

  • Model                      : SS-02100CD
  •  Móc treo                : 100 cái
  • Nhiệt độ cao nhất : 90 độ C