1,000 

Giúp khách hàng có thể sấy khô lạp xưởng hiệu quả, nhưng vẫn giữ được hương vị lạp xưởng truyền thống đặc trưng.

  • Model : SS-0150CD
  • Móc treo : 50
  • Nhiệt độ cao nhất : 90 độ C