1,000 

Máy Sấy thăng hoa mini từ 2 đến 5 kg phù hợp với các dự án khởi nghiệp sấy thăng hoa cho gia đình hoặc các phòng nghiên cứu về thiết bị sấy thăng hoa để sấy thử nghiệm các loại sản phẩm về thực phẩm cao cấp hoặc dược liệu trước khi đầu tư máy sấy thăng hoa công nghiệp.