1,000 

Máy ép củi mùn cưa D90 Ấn Độ là một loại máy ép bánh đà chuyên dụng để ép các loại vật liệu từ mùn cưa, dăm bào, rơm, vỏ đậu, trấu thành bánh để sử dụng làm nhiên liệu cho lò hơi trong các khu công nghiệp.