1,000 

Máy nghiền 2 trục 200kg được thiết kế với hai trục chính, trong đó trục chính thứ nhất có tác dụng nghiền vật liệu, còn trục chính thứ hai có tác dụng nghiền vật liệu sau khi đã được nghiền bởi trục chính thứ nhất. Điều này tạo điều kiện cho quá trình nghiền diễn ra hiệu quả hơn và với tốc độ nghiền cao hơn so với các loại máy nghiền khác.