1,000 

Tư vấn và thiết kế máy chiên chân không thực phẩm theo yêu cầu khách hàng. Trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, việc chiên giòn là một yếu tố quan trọng để tạo ra sản phẩm có độ bền và hấp dẫn hơn. Chính vì thế, việc sở hữu một máy chiên chân không tốt có thể giúp tăng cường năng suất và chất lượng sản xuất của doanh nghiệp.

Mã: SS-VCFYC Danh mục: