1,000 

Máy tạo hạt cốm là một thiết bị đa năng, chuyên dụng trong quá trình chuyển đổi bột ẩm thành những viên cốm mini đa dạng về kích thước. Bằng cách linh hoạt sử dụng các sàng có lỗ lưới khác nhau, máy không chỉ tạo ra sản phẩm với độ chặt và hình dạng mong muốn mà còn đáp ứng nhiều yêu cầu ứng dụng khác nhau.