1,000 

Máy cấp đông nhanh Nito lỏng 15 khay IC-6815LN2 là một trong những loại tủ cấp đông nhanh được sử dụng phổ biến trong việc bảo quản thực phẩm. Với sự ứng dụng của chế độ điều khiển thông minh và hiện đại, tủ có thể giúp người sử dụng theo dõi và kiểm soát được nhiệt độ bên trong hộp cấp đông theo thời gian thực. Điều này giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm được bảo quản tốt và đồng thời tối ưu hóa quá trình sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm.